Automatické závlahové systémy

realizácie a servis závlah vykonávame v Bratislavskom a Trnavský kraji

ZÁVLAHY NA KĽÚČ

pre náročných zákazníkov, ktorých priorita je závlaha bez starostí

ZÁVLAHA SVOJPOMOCNE

pre domácich majstrov so vzdialenou technickou podporou

SERIVS ZÁVLAHY

oprava existujúcich závlahových systémov priamo na mieste

Značky, s ktorými pracujeme

TORO, HUNTER, IRRITROL, RAIN BIRD

TORO, HUNTER, RAIN BIRD, IRITROLL

Realizácia závlahy na kľúč

Netrápte sa ďalším hľadaním realizačných firiem. Prevezmeme to za Vás a dohliadneme nad odbornou prácou realizácie závlahy na kľúč. Garantujeme profesionálnu inštaláciu závlahového systému. Prečo práve my pre Vás?

Mám záujem o závlahu

Ako to prebieha? Vaša súčinnosť pozostáva z týchto 4 krokov.

Krok 1 - Objednávka
Vaša súčinnosť je hotová na 25%
Krok 2 - Obhliadka na pozemku
Vaša súčinnosť je hotová na 50%
Krok 3 - Vyhotovenie projektovej dokumentácie a kalkulácia
Vaša činnosť je hotová na 75%
Krok 4 - Odsúhlasenie a realizácia inštalácie automatického závlahového systému
Tvoja činnosť je hotová na 100%

Krok 1

objednávka závlahy na kľuč

Po odoslaní objednávky a jej zaplatení začíname pracovať. Vaša požiadavka sa dostáva do pohybu a v krátkom čase Vás kontaktujeme kvôli termínu obhliadky, viac v Kroku 2.

Suma objednávky závlahy na kľúč je 87 EUR. Táto cena zahŕňa:

  • Cestovné náklady na obhliadku.
  • Zameranie terénu, zakreslenie a príprava podkladov na zhotovenie projektovej dokumentácie pre závlahový systém.
  • Projektovú dokumentáciu s celkovou sumou závlahy na kľúč. Projekt pozostáva z detailného popisu výpočtu rozloženia trysiek vrátane prietokov, zoznam použitého materiálu a cenu práce. Získate tak odborný podklad a presne viete, za čo platíte.
GARANCIA vrátania peňazí ak zmeníte Vaše rozhodnutie pred obhliadkou, GARANTUJEME okamžité vrátanie peňazí v plnej výške.

Krok 2

obhliadka pozemku

Do 48 hodín od odoslania objednávky počas pracovných dní realizujeme obhliadku Vášho pozemku. Počas obhliadky zameriavame skutočný stavu terénu, analyzujeme zdroj vody napojenia závlahy, riešime vzdialenosti výsadby a prechádzame všetky potrebné otázky pre kvalitné spracovanie projektovej dokumentácie.

Zastávame názor, že dôkladná príprava je kľúčová hodnota, ktorá pomáha odovzdať kvalitný závlahový systém.

GARANCIA vrátania peňazí

aj v Kroku 2 GARANTUJEME, že ak si rozmyslíte Vaše rozhodnutie, peniaze Vám vrátime vo výške 50 % sumy. A to bez akýchkoľvek otázok či uvádzania dôvodu ich vyplatíme do 24 hodín.

Krok 3

projektová dokumentácia

Zvyčajne 7 dní, najneskôr však do 14 dní od zrealizovania obhliadky Vám odovzdáme spracovanú projektovú dokumentáciu. Súčasťou projektovej dokumentácie výkaz výmer materiálu a ceny práce.

Vy tak dostávate do rúk odborný dokumentom, ktorý obsahuje detailný projekt pre realizácie automatického závlahového systému na kľúč.

GARANCIA ceny na materiál

GARANTUJEME oficiálne ceny za materiál. Ako zmluvný partner pracujeme s oficiálnymi cenami slovenských importérov závlahového príslušenstva. Teda dostávate rovnaké ceny ako pri Vašom individuálnom nákupe, ceny nikdy nenavyšujeme. 

GARANCIA ceny práce

GARANTUJEME aj cenu práce. Keďže jednáme férovo, cenu práce máme zverejnenú na spodnej časti.

Krok 4

realizácia automatickej závlahy

Po odsúhlasení projektu a cenovej kalkulácie, dolaďujeme termín začatia realizácie inštalácie automatického závlahového systému.

Všeobecne platí, že kompletná realizácia závlahy na kľúč trvá tri dní. V prípade komplikovaného terénu, nepriaznivého počasia, či príčiny, ktorú neovplyvníme to môže byť aj viac. Avšak vždy je v našom záujme odovzdať dielo v dohodnutom termíne.

Projekt automatickej závlahy

FAQ

pre automatické závlahové systémy

Vaša objednávka na realizáciu automatického závlahového systému na kľúč je pre nás záväzná a prispôsobujeme tomu aj svoj ďalší harmonogram prác.

 

Vždy si stojíme za tým, čo sľúbime. Úsilie odvádzať odbornú a kvalitnú prácu zákazníkom môžeme len v prípade, ak sa vieme dôkladne sústrediť na takého zákazníka, ktorý o naše služby prejavil vážny záujem.

Hodnotu, ktorú prinášame zákazníkom, tvorí spokojnosť a výsledok z naplnenia očakávaní po odovzdaného diela, teda automatickej závlahy na kľúč. A touto myšlienkou pristupujeme aj k vráteniu peňazí.

 

Rozumieme tomu, že zajtra, po odoslanej a uhradenej objednávke, si môžete rozmyslieť Vaše rozhodnutie. A je to v úplne v poriadku.

 

GARANTUJEME vrátenie peňazí bez akýchkoľkvek ďalších otázok a to spôsobom:

 

  • 100 % vrátanie peňazí po uhradenej objednávke a pred zrealizovanou obhliadkou. Je to z dôvodu, že pri tomto kroku nevznikajú žiadne priame náklady. Preto môžeme GARANTOVAT 100 % vrátania sumy. 

 

  • 50 % vrátanie peňazí poskytujeme aj po realizovanej obhliadke. Môže sa stať, že z akéhokoľvek dôvodu zistíte, že automatický závlahový systém nie je to ideálne riešenie, ktoré ste na začiatku mali vysnívane. Nakoľko však už v tomto kroku vznikajú náklady, preto GARANTUJEME 50 % vrátanie sumy.

Poznáme očakávania nás ľudí. Častokrát sa stretávame s očakávaním, že včera už bol ten ideálny čas mať závlahu. 

Realita je taká, že časové možnosti pre odovzdania funkčného diela automatického závlahového systému sú 3 - 4 týždne od odoslanej objednávky.

Počas tohto času realizujeme najskôr obhliadku pozemku, vyhotovíme projektovú dokumentáciu, ktorú s Vami konzultujeme a po jej odsúhlasení obstarávame materiál.

Platbu vo výške 100 % ceny materiálu požadujeme po odsúhlasení a pred jeho nákupom, teda objednaním.

 

V praxi to znamená, že po odovzdaní projektovej dokumentácie, ktorá obsahuje cenu materiálu, cenu práce, celkovú sumu za dielo a jej odsúhlasenia, prevezmeme sumu za materiál v plnej výške.

 

Prečo 100 %? Je to z dôvodu, že my tento materiál musíme pri prevzatí od dodávateľa uhradiť.

Platbu vo výške 50 % z ceny práce požadujeme po skončení prvého dňa začatej realizácie.

V praxi to znamená, že na konci prvého odpracovaného dňa nastáva úhrada prvej časti ceny práce. 

Druhá časť úhrady ceny práce nastáva po odovzdaní diela na základe protokolu o odovzdaní automatického závlahového systému.

Častokrát počas dňa sme v teréne a pretože dbáme na to, aby sme na dotazy reagovali odborne, uprednostňujeme prvý kontakt elektronickú formu.

Jednoduché otázky, vieme zodpovedať už do 10 minút. Otázky rozsiahlejšieho charakteru zodpovieme do 24 hodín.

Súčasťou objednávky závlahy na kľúč je aj spracovanie projektovej dokumentácie vrátane výkazu výmer pre materiál potrebný na kompletnú realizáciu. 

 

 

Objednávka

mám záujem o realizáciu závlahy na kľúč
87 EUR / jednorazová platba
  • Práce so zameraním a zakreslením pôdorysu pozemku
  • Práce s prípravou podkladov pre vyhotovenie projektu
  • Práce so spracovaním projektovej dokumentácie
  • Cestovné náklady súvisiace s obhliadkou pozemku
  • Opravné položky v prípade zmeny zadania

Pracujeme so svetovými značkami

TORO, HUNTER, RAIN BIRD, IRRITROL

od roku 2019 sme 

autorizovaný partner TORO závlah

Zaujala ma ponuka, ale mám ešte otázku

Odpovedáme už do 10 minút, najneskôr do 24 hodín. V prípade, ak uprednostňujete telefonicky kontakt, prosíme označte to výberom.