Jarné spustenie automatickej závlahy

Jarné spustenie závlahy

Jarné spustenie automatickej závlahy. Mnohí z nás si tento proces užívajú a realizujú sami. Najčastejšou svojpomocnou metódou spustenia závlahy je otvorenie hlavného uzáveru pre závlahu alebo zapnutie vodárne. Uvedenými doporučeniami Vám pomôžeme to zvládnuť dôkladne.

Takto by sme ale zavlažovanie ani vodárne nemali spúšťať. Postup jarného spustenia závlahy je presne opačný. Než pustíme do závlahového systému vodu, vyčistíme a skontrolujme všetky časti, ktoré si to vyžadujú.

To je hlavný rozdiel medzi “spustením” a “uvedením do prevádzky”. V nadpise síce uvádzame “jarné spustenie závlahy“, ale to preto, aby sme porozumeli obsahu článku. Ďalej už budeme popisovať “uvedenie závlahy do prevádzky“.

Pokiaľ to vykonávame svojpomocne, kľúčové je nájsť všetku dokumentáciu a návody. Zvolíme vhodné oblečenie, na nohy gumáky. Pri uvedení do prevádzky sa na rozdiel od spustenia závlahy vždy premočíme.

Postup spustenia závlahy do prevádzky

  • Začíname ovládacou jednotkou. Vložíme do jednotky záložný zdroj (batéria 9V). Pri jednotke, ktorá má “gombíkovú” batériu typu CR, sa batéria mení cca raz za 4 roky. Zapneme napájanie jednotky. Nastavíme aktuálny čas a dátum. Skontrolujeme, či v ovládacej jednotke zostali všetky nastavenia, v opačnom prípade ich vyvoláme zo záložnej pamäte.
  • Pokračujeme čidlom zrážok. K tomu sú potrebné dve osoby alebo elektrikárska páska. Navodiť stav ako pri daždi môžeme u čidla stlačením tyčinky, ktorá z čidla vystupuje. Počujeme cvaknutie mikrospínača. Pri správnom fungovaní sa po stlačení na displeji ovládacej jednotky zobrazí symbol dáždnika, pri pustení symbol zmizne a objaví sa opäť aktuálny čas.

Filtrácia

  • Presunieme sa k filtru. Odskrutkujme spodné veko (smerom do ľava) a vyberieme vložku. K niektorým filtrom (s priehľadnou nádržkou) sa dodáva originálny kľúč. K PE filtrom (čiernym) žiadny kľúč nie je, môžeme použiť napr. hasák. Do filtra nedoporučujeme búchať, ani sa ho nesnažíme otvoriť pomocou skrutkovača či inej mechanickej pomôcky.

Filter obsahuje sitkové alebo diskové vložky. Čistíme ich prúdom vody. U sitových vložiek kontrolujeme, či nie je poškodené sitko (nenastalo pretrhnutie). Filter po vyčistení správne zložíme a zaskrutkujeme. Viečko doťahujeme rukou bez použitia náradia.

Vodáreň, čerpadlo

Spúšťame vodáreň (ak ju máme). Než tak urobíme, skontrolujeme a vyčistíme určené komponenty. Kontrolujeme, koľko je v studni, retenčnej nádrži alebo vrte vody.

  • Začíname kontrolou tlaku v expanznej nádobe. Na nádobe (hore alebo na boku) je ventil k dofukovaniu vzduchu. Meriame tlak v nádobe (meračom tlaku v pneumatikách, pumpičkou, ktorá má manometer). Tlak by mal byť nižší o 0,2 baru ako tlak spínací (obvykle je tento údaj uvedený na nádobe alebo v dokumentácii k vodárni). Pumpičkou alebo menším kompresorom prípadne dofukujeme na predpísaný tlak.

Mam zaujem o jarné spustenie závlahy

  • K riadeniu vodárne býva použitý tlakový spínač, najčastejšie prescontrol alebo frekvenčný menič. U každého zariadenia sa postupuje máličko inak. Tlakový spínač je na prevlečnej matici, dá sa ľahko demontovať a čistiť. Snímač tlaku pre frekvenčné meniče riešime podobne. Prescontrol však nikdy nečistíme. Čistenie a kontrola priepustnosti sa vykonáva ako preventívne opatrenie.

Po týchto krokoch zatvárame výstupný ventil do závlahy a tlakových rozvodov, ale zatiaľ ich stále držíme bez vody.

Na vodárni býva vypúšťací ventil (niekedy aj s hadicou). Pod ventil umiestnime vedro. Vypúšťací ventil otvoríme. Až teraz vodáreň zapíname. Ak všetko prebieha tak ako má, z ventilu začne za chvíľu prskať vzduch a voda.

Nechávame odtiecť dostatočné množstvo, až pokiaľ potečie voda bez vzduchu. Ventil uzatvárame a počkáme, pokiaľ vodáreň dosiahne svoj prevádzkový tlak a automaticky sa vypne. Týmto krokom sme vodáreň odvzdušnili a uviedli do správneho chodu a života.

U vodární, ktoré riadi prescontrol alebo frekvenčný menič a ktoré sú vybavené ochranou proti chodu na sucho, sa stáva, že doba nastavená na ochrane nestačí na naplnenie vodárne vodou a celé zariadenie upadne do chybového režimu. V tejto situácii vykonávame reset (aj niekoľkokrát po sebe). Ak nevieme, ktoré tlačidlo k tomu slúži, vypíname celú vodáreň. Počkáme cca 10 sekúnd a opätovne ju zapíname.

Cez vypúšťací ventil ešte niekoľkokrát odpúšťame vodu tak, aby sa vodáreň zapla a vypla. Vodáreň tak odkalíme a preveríme jej správny chod. Vodáreň nechávame natlakovanú v pohotovostnom režime a pokračujeme ďalším krokom. Vodu do zavlažovacieho systému stále nepúšťame.

Údržba elektroventilov

Pristupujeme k čisteniu elektromagnetických ventilov. Vyhľadávame všetky šachty a boxy s elektroventilmi. Začíname od hlavného (master) elektroventilu, ktorý býva umiestnený na hlavnej zostave závlahy, alebo je súčasťou vodárne.

Nie je nič neobvyklé, že na závlahe je použitých niekoľko rôznych typov ventilov. Rozobratie a vyčistenie elektroventilu je popísané v návode k jednotlivým typom ventilov.

Ventily sa čistia s určitou periódou v závislosti na použitom zdroji vody:

  • U vodovodného radu čistíme sekčné elektroventily každé 2 roky.
  • U studní a vrtov každý rok kvôli tvrdosti vody, množstvu jemného piesku a rozpustených ílov.
  • U prírodných zdrojov, zdrojov s tvrdou vodou, veľkým množstvom jemného piesku a kalné vody, doporučujeme čistenie aj v polročnom intervale.

Hlavný elektroventil a ventily slúžiace k dopúšťaniu retenčných nádrží čistíme a kontrolujeme každý rok.

Kontrola tesnosti armatúr

Okrem čistenia ventilov vykonávame vo ventilovej šachte aj vizuálnu kontrolu tesnosti všetkých armatúr. Prekontrolujeme dotiahnutie všetkých cievok elektroventilov. Cievky nikdy nedoťahujte žiadnym nástrojom, hrozí vysoké poškodenie elektroventilu.

Až teraz sa dostávame k naplneniu celého potrubného systému vodou. K naplneniu je možné použiť dve metódy.

Mám záujem o jarné spustenie závlahy

  1. Povolíme cievky všetkých elektroventilov, alebo
  2. Pre naplnenie a odvzdušnenie použijeme ovládaciu jednotku.

Doporučujeme používať napúšťanie cez ovládaciu jednotku. Na jednotke spustíme testovací program. Na displeji sa objaví číslo 1 (čas, po ktorý má testovací program bežať na každej sekcii).

Jednotka nám beží v “testovacom režime”, môžeme teda pomaly otvárať hlavný uzáver vody pre závlahu. Uzáver neotvárame nikdy naplno, otvárame ho cca do ¼ (na začiatku radšej menej). Tu platí priama úmera vo vzťahu k tlaku. Čím je tlak na vodovodnú prípojku alebo vodárne vyšší, tým menej otvárame ventil.

Potrubný systém sa nám plní a vytláčame z neho vzduch. O chvíľu počujeme syčanie vzduchu z jednotlivých postrekovačov. Začína z nich aj vytekať a vystrekovať voda. Pri správnom uvoľnení ventilu sa postrekovače vysunú len čiastočne, čo je účelom celého plnenia. Zabránime nárazom spôsobených vzduchom zmiešaným s vodou.

Ak sa nám postrekovače vysunuli celé a začínajú dokonca zavlažovať, obmedzujeme hlavný uzáver vody. V opačnom prípade, ak by voda z postrekovačov netiekla, otvárame hlavný uzáver vody.

Takto napĺňame všetky sekcie s postrekovačmi, mikrozávlahy, kvapkové potrubie a vodovodné zásuvky. Testovací program na jednotke spúšťame opakovane až do úplného naplnenia všetkých sekcií (okruhov) zavlažovania. Obdobne sa postupuje pri sprevádzkovaní a dopúšťaní retenčných a akumulačných nádrží.

Majme na pamäti, že aj na záhrade s rozlohou 300 m2 je inštalované potrubie v dĺžke stoviek metrov. Na väčších záhradách to môžu byť aj kilometre potrubia. Preto odvzdušnenie a naplnenie vodou robíme trpezlivo a venujeme tomu dostatočný čas.

Spúšťame prívod vody

Potrubný systém máme odvzdušnený. Prepíname ovládaciu jednotku do modu “Auto”, alebo doťahujeme cievky elektroventilov (podľa zvolenej metódy napúšťania). Pomaly otvárame hlavný uzáver vody naplno a povoľujeme cievku hlavného elektroventilu. Tým máme celý systém až po sekčné elektroventily pod tlakom.

Teraz vykonáme skúšku tesnosti. Pozrieme sa na podradený (ak ho máme inštalovaný) alebo hlavný vodomer, či sa nepretáča. Pri vodárni sledujeme pokles tlaku a množstvo zopnutí. Obídeme všetky šachty a vizuálne skontrolujeme, či nedochádza k prepúšťaniu alebo kvapkaniu. Podobne skontrolujeme všetky viditeľné prvky, hlavné zostavy, vodárne, vodovodné zásuvky, hydranty a kohútiky.

Pri skúške tesnosti sa môže stať, že niektorý zo sekčných elektroventilov prepúšťa menšie množstvo vody, a to sa prejavuje drobným výtokom z postrekovačov. Môže sa stať, že ventil nezatvára vôbec. Ak sa tak stalo, pravdepodobne sme dôsledne nevyčistili membránové časti.

Na stenách potrubia cez zimu zaschne tzv. “povlak”. Ten sa pri napúšťaní závlahy začne uvoľňovať. Môže tak upchať kapilár pod cievkou elektroventilu. Nie je nič neobvyklé, že sa elektroventil musí čistiť opakovane, pretože sa z potrubia stále uvoľňujú nečistoty.

Niekedy stačí len vyskrutkovať cievku. Samozrejme pred tým zastavíme hlavný uzáver, demontujeme cievku, otvoríme hlavný uzáver na cca 15 sekúnd a potom všetko namontujeme späť. Ak sa aj po opakovanom čistení nepodarí elektroventil “rozchodiť”, môže byť problém v membráne, ktorú je nutné vymeniť.

Po úspešnej skúške tesnosti opäť dotiahneme s citom cievku hlavného elektroventilu (točením doprava). Teraz sa pustíme do preplachu sekčného potrubia. To je potrubie, ktoré vedie k samotným postrekovačom.

Vodu už zastavovať nemusíme, riadenie závlahy sa už vykonáva ovládacou jednotkou. Na sekciách, kde sú rozprašovacie postrekovače alebo rotačné trysky, odskrutkujeme poslednú trysku v rade (najvzdialenejšia na potrubnom vedení) a vyberieme sitko. Postrekovač, ktorý je posledný na sekcii, zistíme z výkresu, ktorý bol dodaný k závlahe.

Mám záujem o jarné spustenie závlahy

Ak máme možnosť, zaistíme výsuvník postrekovača v jeho hornej polohe. Tým docielime, že sa pri preplachu nedostane do tela postrekovača neporiadok.

U rotačných postrekovačov trysky nedemontujeme. Rotačné postrekovače majú hrubšie poistné sitko, ktoré je umiestnené v dolnej časti postrekovača. Nečistoty uvoľnené z potrubia väčšinou prejdú bez nutnosti preplachu. Pokiaľ už rotačný postrekovač vyčistiť musíme, bude potrebné vyskrutkovať celé jeho telo podľa návodu ku konkrétnemu typu postrekovača.

Cez ovládaciu jednotku danú sekciu spúšťame v manuálnom režime. Vzniká nám tým gejzír vody, ktorý môžeme eliminovať nasadením hadice na výsuvník. Preplach by mal prebiehať najmenej 30 sekúnd a pri väčších závlahách to môže byť aj niekoľko minút.

Čistenie sitka postrekovačov

Pristupujeme k čisteniu sitiek postrekovačov. Najskôr nechávame každú sekciu závlahy niekoľko minút aktívnu, aby sitká zachytili všetky drobné nečistoty z potrubia, ktoré sa nepodarilo odstrániť pri odkalovaní.

Demontujeme trysky jednu po druhej a v pripravenom vedre s vodou ich vyčistíme. Čistenie je možné aj prúdom tečúcej vody. Sitká, ktoré majú na sebe vrstvu vodného kameňa alebo sú poškodené, vymieňame. To platí aj o rozprašovacích či rotačných tryskách.

Pri montáži trysky naspäť na postrekovač nastavíme aspoň hrubú výseč trysky. Čistenie sitiek sa niekedy musí robiť opakovane, pretože v potrubí sú ešte nečistoty. Spoznáme to tak, že trysky majú znížený dostrek a nerovnomernú distribúciu vody.

Presné nastavenie výseče postrekovačov musíme vykonať za chodu každej sekcie. Ako sa jednotlivé trysky a postrekovače nastavujú, sa dozvieme v návodoch podľa jednotlivých typov.

Všeobecne platí, že pri rozprašovacích tryskách pravá strana je pevná, nastavuje sa “rapkáčom” výsuvníka postrekovača a ľavá je nastaviteľná, nastavuje sa samotnou tryskou. Pri rotačných tryskách typu MP Rotator je to opačne, ľavú stranu nastavujeme na postrekovači a pravú na tryske.

Pri rotačných postrekovačov je pravá strana pevná, a ľavá strana výseče sa nastavuje kľúčikom v hornej časti hlavy postrekovača. Niektoré typy rotačných postrekovačov nemajú “rapkáč” a ich pravá strana sa nastavuje demontážou výsuvníka z puzdra a zvolením požadovaného smeru.

Po nastavení postrekovačov závlahu niekoľkokrát manuálne spúšťame. Presvedčíme sa, či postrekovač drží svoj nastavený smer. U rotačného postrekovača skontrolujeme, či sa pravidelne otáča a nezostáva zaseknutý v krajnej pozícii.

Po zastavení závlahy prechádzame všetky postrekovače a pozeráme sa, či okolo hlavy postrekovačov netečie voda, hlavne vo svahoch a pri pozemkoch s veľkým prevýšením. Ak je u postrekovačov v tesnej blízkosti výsuvníka piesok, kamienky alebo kôra, odstránime všetky prekážky, ktoré by bránili dokonalému zasunutiu výsuvníka späť do tela postrekovača.

Akékoľvek mechanické prekážky bránia v dosadnutí spätnej klapky a z postrekovačov vyteká voda ešte dlho po skončení zavlažovania.

Mám záujem o jarné spustenie závlahy