Obchodné podmienky

Cenová ponuka
Servis a opravy
Vypracovanie projektu
Cenová ponuka

Vypracovanie cenovej ponuky

 
 • Cenovú ponuku pre nový závlahový systém sme schopný vypracovať až po obdržaní projektovej dokumentácie. V prípade, ak nemáte k dispozícií projektovú dokumentáciu, dokážeme ju vypracovať. Viac na Vypracovanie projektu.
 •  
 • Na základe uvedených podkladov Vám vypracujeme cenovú ponuku najneskôr do 7 kalendárnych dní. Vypracovaná cenová ponuka obsahuje kompletnú cenu za materiál a cenu za práce.
 •  
 • Cenovú ponuku odosielame zákazníkovi elektronickou formou.
 •  
 • Pôsobíme v Bratislavskom a Trnavskom kraji.
Servis a opravy

Servis a opravy existujúcej závlahy

 

 • Servis existujúcej závlahy, ktorú realizovala iná firma realizujeme na 2 etapy a to:
  • Obhliadka pozemku (identifikovanie problému a súpis materiálu so závadou).
  • Vykonanie opravy - realizačné práce pre odstránenie identifikovaného problému.

Cena práce

 • Všetky úkony súvisiace so servisným zásahom sú účtované formou hodinovej odmeny v minimálnej dĺžke trvania 1 hodina. Cena práce 35,- EUR / 1 hodina.

Cestovné náklady

 • Cestovné náklady účtujeme vo výške 0,25 EUR za 1 km.
 • Pre zákazníkov z Bratislavského kraja účtujeme náklady od adresy sídla firmy (Ul. Svornosti 42, 821 06 Bratislava) na adresu zákazníka. Berieme vždy najkratšiu cestu. Predbežné cestovné náklady môžete zistiť cez Google Maps.
 • Pre zákazníkov z Trnavského kraja účtujeme náklady od adresy Trojičné nám. 1, Trnava na adresu zákazníka. Berieme vždy najkratšiu cestu. Predbežné cestovné náklady môžete zistiť cez Google Maps.

Cena za materiál

 • V prípade, že je nevyhnutná kúpa materiálu, požadujeme úhradu za materiál vopred v plnej jeho sume podľa aktuálneho cenníka. Nepracujeme s materiálom dodávaným mimo nás.
Vypracovanie projektu

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre závlahový systém

 

 • Pre vypracovanie projektu je potrebné realizovať obhliadku pozemku. 

 

 • Súčasťou projektu je zakreslenie pozemku, zameranie a kótovanie, výpočet sekcií a osadenie postrekovačmi. Viď. vzorová ukážka.

 

 • Vypracovanie projektu je spoplatnené paušálnou sumou 60,- EUR + cestovné náklady vo výške 0,25,- EUR za 1 km.

 

 • Pre zákazníkov z Bratislavského kraja účtujeme náklady od adresy sídla firmy (Ul. Svornosti 42, 821 06 Bratislava) na adresu zákazníka. Berieme vždy najkratšiu cestu. Predbežné cestovné náklady môžete zistiť cez Google Maps.
 •  

 • Pre zákazníkov z Trnavského kraja účtujeme náklady od adresy Trojičné nám. 1, Trnava na adresu zákazníka. Berieme vždy najkratšiu cestu. Predbežné cestovné náklady môžete zistiť cez Google Maps.

 

Vzorová ukážka projektu

 

Mám otázku k obchodným podmienkam