Zavlažovanie ihrísk a športových plôch

Zavlažovanie ihrísk a športových plôch. Pekný, hustý a stále zelený trávnik si želá každý športový klub a hlavne jeho správca. Automatický závlahový systém umožňuje inštaláciu a pomoc so zavlažovaním ktorejkoľvek športovej plochy, či už umelej alebo prírodnej.

Okrem trávnatých ihrísk a golfových areálov si závlaha nachádza svoje uplatnenie aj pri kropení umelých povrchov, dostihových plôch a jazdiarní.

Zavlažujeme športové ihriská

Najčastejšie zavlažovanou plochou medzi športovými areálmi je futbalové ihrisko. Zavlažovať môžeme tiež ihrisko pre ragby, softball, baseball alebo tenisové kurty. Spoločným problémom u týchto plôch je ich rozľahlosť, a tým veľká spotreba vody.

Na zavlažovanie futbalového ihriska je potreba vody priemerne 26 – 30 m3, u softbalového 10 – 15 m3 a u baseballového ihriska 35 – 40 m3 vody na jeden závlahový cyklus.

Už z uvedených spotrieb vody vyplýva, že je pre zavlažovanie týchto plôch vhodné vybudovať studňu, vrt alebo dokonca niekoľko vrtov, spolu s retenčnou nádobou, kam sa bude po celý deň akumulovať voda k nočnému zalievaniu. Zdroj vody musí byť spoľahlivý a dostatočne výdatný, preto je dobré mať ešte záložný zdroj, ktorým býva obecný vodovod.

Na športových plochách sa tak nezaobídeme bez kvalitnej filtrácie a vodárne alebo čerpacej stanice, ktorá by mala mať dodávku 4 – 6 l / s vody pri tlaku 6 – 10 barov. To platí aj u priameho využitia vody obecného radu. Ten však často nemáva dostatočný tlak, a tak ho musíme vytvoriť posilňovacou stanicou.

Ihriská sa zavlažujú špeciálnymi výsuvnými postrekovačmi určenými na tieto plochy, ktoré neprekážajú samotnej hre ani údržbe. Všeobecne sa na futbalové ihriská inštalujú postrekovače s rozmiestnením 10 + 2 alebo 10 + 3 (10 postrekovačov na kraji + 2 – 3 v ploche). Ešte o niečo efektívnejšie je rozmiestnenie postrekovačov 16 + 8 alebo 20 + 15.

Kropíme umelé športové povrchy

S používaním rôznych umelých povrchov v podobe kobercov odpadlo na týchto plochách zavlažovanie. Ich problémom sa ale stala vysoká teplota v letných dňoch a prašnosť. Kropenie tak systematicky zaisťuje zníženie teploty odparovaním, eliminuje prašnosť a zvyšuje kvalitu ovzdušia na hracej ploche.

Pre tieto povrchy sú vyvinuté špeciálne postrekovače s rýchlejším otáčaním, aby sa netvorili mokré miesta. Voda sa z umelého povrchu rýchlo vyparí a tým citeľne znižuje teplotu umelého povrchu. Pre pokropenie stačí pravidelná zálievka len pár minút.