Cena automatickej závlahy

Závlahový systém a cena závlahy trávnika. Častá otázka, ktorá rozhoduje o tom, či si majitelia pozemku zaobstarajú zavlažovanie trávnika. Aká je teda cena závlahového systému?

Cena závlahového systému

Všeobecne platí, že cena závlahy pre trávnik pozostáva z viacero položiek, podľa konkrétnej situácie na pozemku a individuálnej požiadavky zákazníka. Cenu závlahy rozdeľujeme do niekoľkých sekcií, ktoré vždy samostatne naceníme.

Z dôvodu zachovania si profesionality a korektného prístupu k zákazníkovi všetky ceny jednotlivých komponentov poskytneme vo forme výkaz výmer. Zákazník tak vidí, za čo platí, pretože získava položkovitý prehľad.

Aby sme takýto prehľad dokázali poskytnúť, je nutné poznať situáciu, tvar pozemku a požiadavky vlastníka. Na základe týchto informácií následne vypracujeme projekt pre závlahový systém, ktorý Vám detailne naceníme.

Cena závlahy pozostáva

  1. Z ceny za materiál a príslušenstvo potrebné pre závlahový systém.
  2. Z ceny práce – inštalácia závlahy, úprava povrchu terénu / pozemku.

Ukážka cenovej ponuky

 

Mam zaujem o cenovu ponuku