Zazimovanie automatickej závlahy

Zazimovanie závlahy

Zazimovanie závlahy. Pri miernych zimách v posledných rokoch by sa mohlo zdať, že zazimovanie závlahy nemá zmysel. Ale nie je tomu tak. Každé zamrznutie potrubia, hlavne kompresných tvaroviek, znižuje životnosť celého systému a viditeľne zvyšuje celkovú opotrebovanosť.Na niektorých komponentoch závlah ako sú guľové ventily, mosadzné tvarovky, elektroventily a filtre, sa prejaví zamrznutie deformáciou vedúcou k prasknutiu materiálu takmer okamžite po uvedení do prevádzky v najbližšej sezóne.

Ukončenie prevádzky závlahy je dôležité uskutočniť do príchodu mrazu, respektíve do zamrznutia pôdy. Nočné prízemné mrazy, ktoré prichádzajú začiatkom novembra, podzemnej závlahe neublížia, môžu však uškodiť nadzemnej nekrytej časti ako záhradné ventily, vodovodné stĺpiky, povrchová závlaha a čerpadlá, filtre alebo vodárne umiestnené na povrchu.

Na poškodenie v prvom mraze najviac trpia guľové ventily a zariadenia vyrobené z mosadze, nerezu alebo tvrdeného plastu.

Závlahy a letné vodovody je možné málokedy vypustiť samospádom v najnižšom mieste. Pri automatických závlahách tomu navyše bránia aj elektroventily, ktoré vodu obráteným smerom neprepustia. V postrekovačoch sú väčšinou inštalované spätné klapky, ktoré pôsobia podtlak, takže ani demontáž zostavy elektroventilov nie je spoľahlivou cestou.

Potrubie, ktoré sa k realizácii vonkajších rozvodov používa, nemožno uložiť úplne rovno. A dokonale ho vyspádovať tiež nie je možné. Potrubné vedenie uložené v hĺbke 1,2 m (čo je hĺbka, ktorá nezamŕza) sa vypúšťať nemusí. Závlahové systémy sú však obvykle uložené v hĺbke 20-30 cm, na športových, verejných a poľnohospodárskych plochách 40-60 cm.

Samostatnou kapitolou je zazimovanie vodární a filtračných zariadení, kde záleží na konštrukcii čerpadiel, expanzných nádob, filtrov a ďalších použitých armatúrach. Ponorné čerpadlá v retenčných nádobách, studniach a vrtoch sa ošetrovať nemusia. Kompaktné vodárne zakúpené ako celok zazimujeme podľa návodu konkrétneho výrobcu.

Mam zaujem o zazimovanie mojej zavlahy

Spôsob zazimovania závlahy

Väčšina závlahových systémov sa ošetruje pred zamrznutím tak, že vytlačíme vodu stlačeným vzduchom. K tomuto účelu sa používa kompresor, ktorý by mal byť vybavený odlučovačom oleja a najlepšie aj reguláciou tlaku.

Aký kompresor použiť záleží predovšetkým na dĺžkach a dimenzii rozvodného potrubia, prevýšeni terénu, počte sekcií a typue postrekovačov na jednotlivých sekciách. Taktiež množstvo postrekovačov na jednej sekcii hrá významnú úlohu pri úvahe, akú dodávku vzduchu budeme pre zazimovanie potrebovať.

Dodávka vzduchu sa pri kompresoroch (hlavne tých menších a hobby) uvádza v litroch za minútu (I / min), kompresor by mal mať výtlak aspoň 200 l / min (3,3 l / s) a vzdušník s objemom 50 l.

Pretože vzduch má nižšiu hustotu ako voda, jeho prúdenie potrubím prebieha ďaleko rýchlejšie, preto potrebujeme veľkú dodávku vzduchu. Tlak nie je až tak podstatný, ale nemal by prekročiť 5 barov na výstupe.

Ideálny kompresor na stredne veľké záhrady je dvoj piestový o dodávke vzduchu 4-5 l a so ​​vzdušníkom 80-100 l. Ani tento kompresor však neudrží postrekovače na sekciách po celú dobu vysunuté. Kufríkové kompresory pre zazimovanie závlahy nedoporučujeme.

Ako pripraviť závlahu na zimu

Celé odvodnenie by malo prebiehať uzatvorením prívodu vody, odtlakovaním zvyškového tlaku, spustením ľubovoľnej sekcie a pripojením kompresoru. Každý závlahový systém by mal byť už v štádiu projekcie navrhnutý tak, aby bolo možné odvodnenie vykonať, vrátane pripojenia pre kompresor.

Mam zaujem o zazimovanie mojej zavlahy

Po natlakovaní vzdušníka na 4-5 barov spúšťame jednotlivé sekcie, a to od najvzdialenejšej po najbližšiu k zdroju vody. Záleží na dĺžke rozvodného potrubia, ako dlho odvodnenie potrvá.

Ak začne prskať z najvzdialenejších postrekovačov vzduch, prechádzame na ďalšiu sekciu. Nezabudnime na vodovodné zásuvky a ďalšie rozvody pripojené k závlahe. Akonáhle sme zo všetkých sekcií vytlačili vodu, opäť nechávame natlakovať vzdušník kompresora na 4-5 barov a opakujeme striedavo prefukovanie všetkých sekcií, pokiaľ z postrekovačov pôjde len vzduch.

Tento proces môže trvať až niekoľko hodín v závislosti na veľkosti závlahy a dodávke vzduchu kompresorom. Náročnejšie je to tam, kde sú veľké výškové rozdiely a veľký počet postrekovačov na jednej sekcii.

Na plochách od 800 m2 sa menším kompresorom odvodnenie vykonáva veľmi náročne a trvá viac ako 5 hodín. Futbalové ihriská, verejné parkové plochy a rozsiahle zavlažované areály sa malým kompresorom vykonať nedajú. Pri takýchto plochách je potreba dodávka vzduchu okolo 10 l / s. Na veľké plochy je ideálny dieselový kompresor o dodávke vzduchu 35-47 l / s.

Potrubné vedenie nejde nikdy odvodniť do úplného sucha. Zostáva v ňom malé množstvo vody, ktoré pri zamrznutí neublíži. Pri dokončení odvodnenia bude z postrekovačov vychádzať aerosól (hmla). Tá nesmie byť veľmi hustá, inak nie je odvodnenie závlahy správne dokončené.

Ak už raz pôda okolo závlahy zamrzne, vyfúknutie nie je možné zrealizovať. Komponenty závlahy, ktoré tesne susedia s terénom, zamrznú už po niekoľkých dňoch nepretržitých mrazov. Sú to hlavne postrekovače a vodovodné zásuvky.

Aj po miernom nočnom mrazíku sa stáva odvodnenie stlačeným vzduchom ťažšie. Hlavičky postrekovačov sú primrznuté a nechcú sa vysunúť. Ak je teplota okolo bodu mrazu aj cez deň, zamŕza v hadici vedúcej od kompresora rozdielom teplôt vzduchu vytvorený kondenzát. Ukončenie prevádzky závlahy zazimovaním nedoporučujeme odkladať až do príchodu prvých mrazov.

Cena zazimovania závlahy

Cena za servisné práce záleží predovšetkým od počtu sekcií, dĺžky a dimenzii potrubia, počtu a typu postrekovačov na sekciu, a prístupnosti pozemku, na ktorom je inštalácia závlahy realizovaná. Taktiež záleží, či je potrebné zazimovať aj vodáreň alebo iné technológie. Cenu teda nie je možné určiť len podľa výmery alebo počtu sekcií. Pre informácie ohľadom ceny zazimovania nás Kontaktujte.

Kedy zazimovať

Zazimovanie závlah sa vykonáva po skončení vegetačného obdobia, zvyčajne v októbri až do začiatku novembra. Záleží tiež na nadmorskej výške, v ktorej sa závlaha nachádza, vo vyšších polohách končí vegetačné obdobie skôr.

Tieto servisné práce je potrebné objednať v dostatočnom predstihu. Na zazimovanie je len krátky časový úsek a príchod trvalých mrazov nie je nikdy dopredu známy. Hraničným termínom, kedy by už závlaha mala byť zazimovaná, je 10-15 november.

Mám záujem o zazimovanie mojej závlahy